подчиненост

подчиненост
същ. - подчинение, зависимост, йерархия, субординация
същ. - робство, заробване, поробване
същ. - послушание, покорство

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • зависимост — същ. подчиненост, несамостоятелност, субординация същ. взаимозависимост, взаимоотношение, взаимодействие, обусловеност, причинност, причинна връзка, връзка, каузалност, логика, корелация, свързаност същ. подчиняване, подчинение същ. покоряване,… …   Български синонимен речник

  • йерархия — същ. подчиненост, зависимост, дисциплина …   Български синонимен речник

  • подчинение — същ. подчиненост, зависимост, йерархия, субординация същ. робство, заробване, поробване същ. послушание, покорство същ. подчиняване същ. покоряване същ. покорност, отстъпване, отстъпчивост, смирение …   Български синонимен речник

  • покорност — същ. покорство, послушание, смирение, смиреност, подчинение, примирителност същ. робство, подчиненост същ. отстъпване, отстъпчивост …   Български синонимен речник

  • покорство — същ. покорност, послушание, смирение, смиреност, подчинение, примирителност същ. робство, подчиненост същ. податливост, хрисимост същ. примирение, търпение същ. уважение, почит …   Български синонимен речник

  • робия — същ. робство, робуване, подчиненост, зависимост, безправие, ярем, бреме, мъка, хомот, покорство същ. пленничество, крепостничество, феодализъм …   Български синонимен речник

  • робство — същ. робуване, подчиненост, зависимост, робия, безправие, ярем, бреме, мъка, хомот, покорство същ. пленничество, крепостничество, феодализъм същ. иго, владичество …   Български синонимен речник

  • субординация — същ. подчиненост, зависимост, йерархия същ. подчиняване, подчинение …   Български синонимен речник

  • чинопочитание — същ. послушание, уважение същ. йерархия, зависимост, подчиненост същ. угодливост, сервилност, раболепие …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”